اطلاعات تماس راد طب

آدرس: اصفهان، خیابان طیب، خیابان میرداماد، نبش کوچه نوزدهم، راد طب اسپادان

تلفن:  +98 31 3233 6665

فکس:  +98 31 3233 7230

تلفن همراه:  +98 913 089 8848