کاربرد هود لامینار در آزمایشگاه های کشاورزی

کاربرد هود لامینار در آزمایشگاه کشاورزی

با توجه به پیشرفت‌ های نوین در زمینه ‌های مختلف علمی و صنعتی، امروزه اختراعات و روش ‌های نوینی برای تولید محصولات مختلف ایجاد شده است. ...

ادامه مطلب

استانداردهای سکوبندی آزمایشگاهی

استانداردهای سکوبندی آزمایشگاهی

سکوبندی آزمایشگاهی به مجموعه عواملی که شامل آماده کردن یک فضای مناسب برای قرار دادن دستگاه ‌ها، و الزامات و تجهیزات آزمایشگاهی است، اطل...

ادامه مطلب